Aanmelden om te kunnen inschrijven!

Op onze school VB DE EECKBERGER verlopen de inschrijvingen voor het schooljaar 2024-2025 via een aanmeldingsprocedure.

 

Vanaf 23 mei vrije inschrijvingen voor de nog beschikbare plaatsen.

 

Voorafgaande inschrijvingsperiode broer/zus en kind van personeel

Broers en zussen van ingeschreven kinderen kon je als ouder inschrijven rechtstreeks op de school van 6 november 2023 tot en met 26 februari 2024, net als kinderen van personeel van de school. De school bracht je hiervan op de hoogte. Wens je nog een broer of zus in te schrijven, neem dan zo snel mogelijk contact op met de school. Tel. 03/770 66 85

Voor alle andere inschrijvingen geldt het principe eerst aanmelden, dan inschrijven!

Hoe werkt dit?

Om in onze school in te schrijven moeten jullie uw kind eerst aanmelden via volgende link Startpagina - Aanmeldingsportaal (aanmelden.vlaanderen)

De aanmeldingsperiode voor alle leerlingen loopt van 27 februari 2024 om 07:00 tot en met 19 maart 2024 om 19:00. Het tijdstip van aanmelden speelt geen rol. Of je de eerste of de laatste dag aanmeldt, maakt dus geen enkel verschil.

Nadat de aanmeldingsperiode afgelopen is, ontvangen jullie bericht of jullie kind(eren) al dan niet een plaats kan toegewezen worden in de school. De uiterlijke datum van bekendmaking van de resultaten is 29 maart 2024. Gunstig gerangschikte leerlingen kunnen ingeschreven worden vanaf 22 april 2024 tot en met 13 mei 2024. Hiervoor ontvangen de ouders een ticket met een uitnodiging tot inschrijving. Daarna kunnen jullie kiezen om een afspraak te maken met de school om uw kind daadwerkelijk in te schrijven.

Niet gunstig gerangschikte kinderen komen op een wachtlijst te staan. Indien jullie hierover nog vragen hebben, neem dan gerust contact op met de school.

Inschrijven

Voor je kind naar school kan komen, moeten we het eerst inschrijven.

 

Zorg er voor dat je de SIS-kaart bij hebt of het kids-ID waarmee we de juiste schrijfwijze van het kind en zijn of haar geboortedatum kunnen nakijken.

Een kind tussen 2,5 jaar en 3 jaar kan starten op één van de 7 instapdagen.  Voor kleuters ouder dan 3 jaar gelden deze instapdata niet.

 

Via deze brief heb je alle info nog eens op een rij.

Instapdata

De volgende instapdata voor het schooljaar 2022-2023 zijn:

  • 27 februari 2023
  • 17 april 2023
  • 22 mei 2023

 

INSTAPDATA 2024-2025 

Kinderen geboren tot en met

stappen ten vroegste in na…

dus vanaf…

1 maart 2022 de zomervakantie maandag 2 september 2024
4 mei 2022 de herfstvakantie maandag 4 november 2024
6 juli 2022  de kerstvakantie  maandag 6 januari 2025
1 augustus 2022 (op) de teldag maandag 3 februari 2025
10 september 2022 de krokusvakantie maandag 10 maart 2025
22 oktober 2022 de paasvakantie dinsdag 22 april 2025
2 december 2022 Hemelvaart maandag 2 juni 2025

Is uw kind later geboren?

Dan mag het pas instappen tijdens het schooljaar 2025-2026.

Op de site onderwijs.vlaanderen.be staat een pagina waar je de instapdatum voor je kind kan berekenen.