Onze eigen Move tegen Pestenclip!!!

Wij zeggen NEEN tegen pesten: kinderen

 • Wat moet je doen bij pestgedrag? 
 • Wat doe je als je gepest wordt?
 • Wat doe je als je ziet dat er iemand gepest wordt?

Wij hebben een bundel gemaakt waar alles in uitgelegd staat.

 

 

 

Wij zeggen NEEN tegen pesten

Om pestgedrag te voorkomen, kiest ons schoolteam ervoor om acties te ondernemen die ervoor zorgen dat pestgedrag weinig kans maakt.  Hieronder een korte samenvatting het volledige document kan je hier bekijken.

Preventief nemen wij volgende maatregelen:

 • Wij werken aan een positief klas-en schoolklimaat.
 • Wij werken aan relationele vorming en het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
 • Internetetiquette opstellen.
 • Inrichting speelplaats en spelaanbod

Wat als het toch mis gaat?

 • signaleren van het pestprobleem
 • een gepaste aanpak
 • opvolging
 • gesprek met ouders en CLB

Concrete activiteiten

 • we nemen jaarlijks deel aan de anti-pestweek
 • Inspelen op actualiteit (vredesweek, antipestweek, …)
 • Verschillende klassen organiseren een schoolvoorstelling/ film rond pesten.

Anti-Pestbeleid: brochure voor ouders

Jammer genoeg komt pesten in elke school voor.  Wat je kan doen als je kind gepest wordt, of andere kinderen pest, kan je lezen in onze brochure.

Eerste Hulp Bij Pesten
Ik denk dat mijn kind gepest wordt !
Ik veronderstel dat mijn kind het slachtoffer is van pestgedrag ?!
Mijn kind wordt gepest !
Mijn kind is een pester …
Voel je als ouder niet schuldig.
Je kan helpen om dit te veranderen.