wegwijzer4Met de hele school zich inzetten in het parochiale leven.