wegwijzer2We geven aandacht aan de opvoeding van het TOTALE KIND. Naast cognitieve vorming benadrukken we ook het dynamisch-affectieve en het psycho-motorische.