wegwijzer3Werken in teamverband.

Een schoolwerking kan maar slagen als alle participanten de handen in elkaar slaan. Open voor elke zienswijze, één doel voor ogen:

verwezenlijken van onze schoolvisie

met als hoofddoel :

onze kinderen op te voeden tot sociaal bewogen, integere persoonlijkheden.